Πως ποτίζονταν οι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας;

babylon

Πως ποτίζονταν οι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας;

Σύμφωνα με ιστορικούς, οι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας κατασκευάστηκαν απο τον Ναβουχοδονόσορ Β’ περίπου το 600 π.Χ. Υπάρχει η πεποίθηση

πως ο Ναβουχοδονόσορ Β’ ήθελε να κάνει δώρο τους κήπους στην γυναίκα του Αμυίτις. Σύγχρονες έρευνες αμφισβητούν όχι τόσο την ύπαρξη των κήπων άλλα την τοποθεσία στην οποία βρίσκονταν αυτοί. Η ύπαρξη των κήπων στη Βαβυλώνα δεν έχει εξακριβωθεί, αφού παρά τις έρευνες, δεν έχει βρεθεί κάποια κατασκευή που να ταιριάζει στις περιγραφές των ιστορικών.

Επίσης στην ίδια την πόλη δεν έχει σωθεί κανένα αρχείο που να περιγράφει τους κήπους που υποτίθεται οτι βρίσκονταν εκεί.

Σύμφωνα με τις περιγραφές διαφόρων ιστορικών, το πότισμα των φυτών γινόταν απο πάνω προς τα κάτω. Στην πόλη υπήρχε εγκατεστημένος ένας αρκετά πολύπλοκος μηχανισμός ο οποίος αποτελούνταν απο μια μεγάλη δεξαμενή η οποία βρισκόταν σε ψηλό σημείο, απο δυο τροχούς οι οποίοι συνδέονταν μεταξύ τους με μια αλυσίδα και απο κάδους οι οποίοι μετέφεραν το νερό.

Οι σκλάβοι κινούσαν τους τροχούς βυθίζοντας τους κάδους στα νερά του Ευφράτη. Αργότερα τα νερά χύνονταν στη δεξαμενή και απο εκεί έφταναν στα φυτά της πόλης. Έτσι ποτίζονταν και διατηρούνταν τα φυτά σε μια αρκετά αφιλόξενη περιοχή.

Πηγή


(Το άρθρο αυτό προβλήθηκε συνολικά 84 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)