15 πραγματικά εντυπωσιακά μανιτάρια!

fungi1

Οι μύκητες αποτελούν ένα ξεχωριστό βασίλειο από τα φυτά, τα ζώα και τα βακτήρια, ενώ γενετικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι είναι πιο στενά συνδεδεμένοι με τα ζώα από ό,τι με τα φυτά. Υπάρχουν σε αφθονία σε ολόκληρο τον κόσμο και έχουν ουσιαστικό ρόλο στην αποσύνθεση της οργανικής ύλης και στην ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων. Αποτελούν επίσης άμεση πηγή τροφίμων, όπως τα γνωστά σε όλους μανιτάρια, αλλά και ως βασικό συστατικό στο φούσκωμα της ζύμης του ψωμιού και στο στάδιο της ζύμωσης του κρασιού και της μπύρας. 1.500.000 – 5.000.000 είδη απαντούν σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ μόλις το 5% από αυτά έχουν ταξινομηθεί επίσημα. Παρακάτω θα βρείτε μια συλλογή από μερικούς από τους πιο συναρπαστικούς μύκητες που κερδίζουν τις εντυπώσεις με το χρώμα και την εμφάνισή της γενικότερα.

1. Blue Milk Mushroom (Lactarius indigo)

2. Bitter Oyster (Panellus stipticus)

3. Golden Jelly Fungus (Tremella mesenterica)

4. The Wrinkled Peach (Rhodotus palmatus)

5. Violet Coral (Clavaria zollingeri)

6. Rounded Earthstar (Geastrum saccatum)

7. Drayd’s Saddle (Polyporus squamosus)

8. Anemone Stinkhorn (Aseroe rubra)

9. Coral Fungi (Clavulinopsis corallinorosacea)

10. Umber-Brown Puffball (Lycoperdon umbrinum)

11. Caesar’s Mushroom (Amanita caesarea)

12. Pixie’s Parasol (Mycena interrupta)

13. Elegant Sunburst Lichen (Xanthoria elegans)

14. The Black Morel (Morchella conica)

15. Fly Agaric (Amanita muscaria)

Πηγή


(Το άρθρο αυτό προβλήθηκε συνολικά 151 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)