Περί προβλέψεων και δημοσκοπήσεων

dhmoskopiseis

Πάντοτε ο άνθρωπος είχε την θέληση και την ανάγκη να μπορεί να προβλέπει το μέλλον. Με μαγγανείες, έκτες αισθήσεις, προφητείες. Πίστευε πως η γνώση των μελλούμενων είναι δώρο. Στα χρόνια μας όμως προέκυψε και μια πιο αξιόπιστη και επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος. Μια μέθοδος που στηρίζεται στην μαθηματική λογική και μοιάζει αδιάψευστη. Η δημοσκόπηση.

Το ρήμα σκοπέω-σκοπῶ ανέκαθεν δήλωνε και εξακολουθεί να δηλώνει την ενέργεια της παρατήρησης, της εξέτασης, ακόμη και της επαγρύπνησης κατά την παρατήρηση του υπό εξέταση αντικειμένου. Μεταγενέστερα, όταν το σκοπῶ έγινε σκοπεύω, το ρήμα σήμαινε και τη διεξαγωγή έρευνας, προκειμένου να καταλήξει κάποιος σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Αντίστοιχα ως δήμος νοείται ο πληθυσμός, ο λαός.

Η δημοσκόπηση είναι μια έρευνα που διεξάγεται από εξειδικευμένο προσωπικό στον λαό δηλαδή στην κοινή γνώμη, ακολουθεί επιστημονική μεθοδολογία και σκοπεύει στην στατιστική καταγραφή της πραγματικότητας. Μιας πραγματικότητας που βασίζεται στις απόψεις και στις προθέσεις ανθρώπων, που έχουν επιλεγεί για να αποτελέσουν το στατιστικό δείγμα της δημοσκόπησης. Η έρευνα διεξάγεται πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία τίθενται συνήθως με τη μορφή ερωτημάτων.

Θα πρέπει λοιπόν οι δημοσκοπήσεις από εδώ και πέρα να μην εξυπηρετούν τον εντολοδόχο τους, αλλά τον σκοπό διεξαγωγής τους όπως αυτός ορίζεται από την εννοιολογική σημασία της ίδιας της λέξης της δημοσκόπησης

Το κύριο ζήτημα όμως που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι πως μια δημοσκόπηση χρειάζεται να είναι αξιόπιστη, μακριά από δογματισμούς και προκαταλήψεις, τόσο αυτών που την διενεργούν, όσο και αυτών που συμμετέχουν. Κι επίσης, να αναφερθεί ρητά πως θεωρείται επιβεβλημένη η άριστα σχεδιασμένη επιλογή του δείγματος, η συστηματική συλλογή των δεδομένων και η ορθολογική επεξεργασία των συλλεχθέντων δεδομένων. Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται να δοθεί στην επιλογή του κατάλληλου δείγματος, ώστε να εξασφαλισθεί η αντιπροσωπευτικότητα στον συνολικό πληθυσμό.

Στο χθεσινό δημοψήφισμα, παρατηρήθηκε μια συνολική και συντριπτική αποτυχία των δημοσκοπήσεων. Οι εταιρίες δημοσκοπήσεων δεν εστίασαν στην βασική αρχή της έρευνας, η οποία υπαγορεύει πως η διαδικασία συλλογής των δεδομένων θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από υποκειμενικά κριτήρια και μεροληπτικές συμπεριφορές. Σχεδόν στο σύνολό τους οι έρευνες διενεργήθηκαν για λογαριασμό των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Πληρώθηκαν από εκείνους και απευθύνονταν σε ανθρώπους που κατανάλωναν τα ραδιοτηλεοπτικά τους προϊόντα. Έτσι κατάφεραν να αποτυπώσουν τον πολυπροωθημένο διχασμό, ο οποίος στην καθημερινότητά μας έμπρακτα δεν υφίσταται, και την καταστροφολογία. Οι επικρατούσες τάσεις των πληθυσμιακών ομάδων της δημοσκόπησης δεν κατεγράφησαν ορθά. Η αλήθεια ήταν άλλη.

Θα πρέπει λοιπόν οι δημοσκοπήσεις από εδώ και πέρα να μην εξυπηρετούν τον εντολοδόχο τους, αλλά τον σκοπό διεξαγωγής τους όπως αυτός ορίζεται από την εννοιολογική σημασία της ίδιας της λέξης της δημοσκόπησης. Εκτός και αν η δημοσκόπηση έχει στόχο την έμπρακτη εφαρμογή της αρχαίας παροιμίας «σκοπέειν τινὰ τὰ ἑαυτοῦ», δηλαδή ο καθένας δημοσκόπος να κοιτάζει τη δουλειά του, τα δικά του συμφέροντα.


(Το άρθρο αυτό προβλήθηκε συνολικά 171 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)