Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες;

mathisiakes_duskolies

Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» αναφέρεται σε μια ετερογενή ομάδα διαταραχών που εκδηλώνονται με δυσκολίες στην κατάκτηση και τη χρήση του λόγου, στην ανάγνωση, στις μαθηματικές ικανότητες καθώς και στις κοινωνικές δεξιότητες.

Πρόκειται για μαθητές με κανονική νοημοσύνη χωρίς οργανικά και συναισθηματικά προβλήματα που δεν μπορούν όμως, να ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου. Τα πρώτα σημάδια μαθησιακής δυσκολίας εμφανίζονται όταν το παιδί ξεκινήσει το δημοτικό, ωστόσο μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις και από την προσχολική ηλικία.

Συγκεκριμένα, το παιδί στο προφορικό λόγο εμφανίζει δυσκολία στη διήγηση μίας ιστορίας, αφού δε μπορεί να διηγηθεί με τη σωστή χρονολογική σειρά τα γεγονότα, μπερδεύει τη σειρά των γραμμάτων μέσα στη λέξη («αρεοπλάνο» αντί «αεροπλάνο»), παραλείπει συλλαβές ή καταλήξεις («λόνι» αντί «μπαλόνι») και δυσκολεύεται να χρησιμοποιεί σύνθετες και πολύπλοκες λέξεις. Στο γραπτό λόγο οι ενδείξεις εμφανίζονται με παρόμοιο προφίλ αφού προσθέτει, παραλείπει και αντικαθιστά γράμματα («νελό» αντί «νερό»), έχει δυσανάγνωστη και ακατάστατη γραφή εξαιτίας της μη τήρησης των αποστάσεων μεταξύ των λέξεων, της σύγχυσης κεφαλαίων με πεζών γραμμάτων και της απουσίας σημείων στίξεως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών διαφέρουν από παιδί σε παιδί με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαία η αξιολόγηση από διεπιστημονική ομάδα, η οποία περιλαμβάνει λογοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, εργοθεραπευτή και άλλες ειδικότητες που κρίνονται απαραίτητες για τη κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Όσο νωρίτερα πραγματοποιείται η  αξιολόγηση, τόσο καλύτερες είναι οι προοπτικές βελτίωσης με την αποφυγή κοινωνικών και συναισθηματικών προβλημάτων του παιδιού.

ThinkingPeople.gr

 


(Το άρθρο αυτό προβλήθηκε συνολικά 137 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)
Πρόσφατα άρθρα από τον/την συντάκτη: